Header Ads

By doing Shree Ma Randal Chalisha In English every day, happiness and progeny come into the house

 By Doing Shree Ma Randal Chalisha In English Every Day, Happiness And Progeny Come Into The House

Recite Maa Randal Chalisa daily to get the blessings of Maa Randal.

By doing Shree Ma Randal Chalisha every day, happiness and progeny come into the house

Hello friends, it is true that By doing Shree Ma Randal Chalisha every day, happiness and progeny come into the house. Do you know that daily recitation of Maa Randal Chalisha bring happiness and prosperity in your home. Yes, Randal is the goddess of happiness and prosperity among friends.Cultivate devotion by reciting Maa Randal Chalisa. Daily recitation of Maa Randal Chalisa will open the way to happiness and abundance. Your family will flourish with happiness and success. 

By doing Shree Ma Randal Chalisha every day, happiness and progeny come into the house
Maa Randal Chalisha: Your Daily Key to Happiness and Weath.
Awaken abundant happiness and prosperity by reciting Maa Randal Chalisa daily. Happiness and prosperity will come in your house and there will be advancement.
By doing Shree Ma Randal Chalisha every day, happiness and progeny come into the house
In English 

Shree Maa Raanddal Chaalisha

:: Doha ::
Dharm   Dhajao   Farfare   Ghoda Khundi Gaay
Apango  Angne   Paamtaa, Andh Dekhataa Thaay
Vanjiya    Menaa   Taalti     Dalvaani       Daataar
Satyaanaa   Sat   Raakhati   Anant  Maano   Paar 
Mana          Manora             Bal      Raja       Poore
Bhavna      Mena       Rani       Randal       Bhange

Vandu Gajanand Vighn Har, Saraswati Lagu Pai
Vaani  Aapo  Sarada, "Maa Randal Gun Gavaay"

Jay "Raandal" Maa Jay Mori Maat,
Bhajata     "Randal"     talti       ghat,
 Namu    Rannade    Dookh       harnar, 
Balak           Vinave          Vaaramvar,
Taat   Tamaaraa  Vishva   Ja karmaa,
Maat   Tamaaraa    Rani Dharmaaa,
Saan      Thaki       Samjaave      saar,
Naam    Dharyu  SaGnyaa   Nirdhar,
Shaktithee        Karvaane          Saat,
Dharati    Par   Avyaa   Che    Maat,
Hato     Tyaare   Bhayaanak    Kaal,
Kon   Koni   Le   Kyaa    Sambhaal,
Vaachaakin     
SaGnyaa     ne     kaaj,

Pujya     bhaav     jagyo     che     aaj,
Pashu     palak     sau     laad     kare,
 
SaGnyaa    saunaa   kasht hare  hare, 

Vrushti         kidhi         aparampaar,
Raghunn bhktane    kasht     lagaad,
Parchaathi           pujaanaa     maat,
Raandal      banyaa    jag    vikhyaat,
Andha     vrudhne     aapee    aankha,
Te     nar     paamyo    jane     paankh,
Raktpitani             vrudhaa          rogi,
Tene        kari        palamaa       nirogi,
Kidho    che        dalavaamaa      vaas,
Puri         kidhi           sauni       aasha,
Kaal            kaalni           rite       jaay,
"
SaGnyaa"  raandal      thai     pujaay,

"Raandalnaa"   parachaa      pankai,
"Suryadev     pan        mohit     thaay,
Pati     patnee    ravi     raandal   thay,
Devo    saghalaa     bahu     harakhaay,
Pativrataa      che      raandal      naar,
Bhukh      dukhno       vethe      bhaar,
"Raandal"    vinave    swami   dayaal,
Saakar      jalthi      bano       krupaal,
Ravi      kahe    hu    chu      laachaar,
Kaaran     jagnaa      paalan      haar,
Kari       kasoti      pamyaa     shraap,
Kare      hradaymaa      paschaataap,
Tej    patinaa     sahan     na     thaay,
"Raandal"    maa    manmaa  mujay,
Nij chaayaakruti  rachaannaa thaay,
Sati     pita     gher      paacha     jaay,
Jaani       vaat        Thayo       aaghat, 
Khinn     thayaa     che   Raandal taat,
Taat     kahe     ae           shusil     naar,
Chode     naa     je     nij  Bharathaar,
Bhool        potaani      pamyaa     sati,
Khed     thayo      che      dilmaa    ati,
Mrutyu        lokni          lidhi      vaat,
Shamaavvaane        dilni        uchaat,
ghodi     rup        dharyu       tatkaal,
Tapswini        thai        tali           jaal,
Chhaayaano      pan     khulyo  bhed,
Jani     thayo     ravi     raajne   khed,
Praayashwit         karvane       kaaaj,
Shwasur    gruhe     aavyaaa raviraj,
Adhik     tejne       samtal      kiddhu,
Ashva     tanu     rup     dhaari lidhu,
Aavyaa    chhe   'Raāndal'ni      pass,
 Ubharaa   kare   chhe 'bhu' paravās,
 Ashva     ashvani        rup         apaar,
 Pr̥thvi     upara        karyo      vihaar,
 Surya        loknaa      sukha      apaar,
 Raandal  kare manmaanre    vichaār,
   Pruthvi  par  thayu     swami    milan, 
   Roon    chukavavaa       aatur     man,
  Bhoo   par   kidho    maa    ae    vaas,
  Teno       chhe       amara          ithaas,
   Kholano      khundanaar       denaari,
   Tuj       par      jaau      vaari      vaari,
    Alun     tap   thay     maan    maanyu,
    Simant    upvit lagna   shubh    kaam,
    Puje   raandal  sukh  santati   paame,
    Ilorghadh    shubh    shital    dhaame,
    Savant    vees    chumaalisa     naame,
    Maa    raandal    chaalisa    jo    gaay,
Upanaame"Raandal"aanand kahevaay,
    Benine      de         maataa         bhaat,
    Namu Namu   hu "Raandal" maatne,
    "Raandal"      tede      je    nar    naar,
    Tenaa dukh dur kare Maa "Raandal"
Bhaav thaki "Raandal" cchaalisa karsshe,
Tenaa Dukhadaa Maa "Raandal" harashe,
    Bhool      chuk     madi     maaf   karo,
     Namu      tamone        kasht        haro,

Manas  agan karvaane shaman,
Ravi     Raandal   dhar  dhyaan,
Icchit           fal    te       aapshhe,
Navalni  vadhe  gyaan ne shaan,

Bolo Raandal Maatki Jay

By doing Shree Ma Randal Chalisha every day, happiness and progeny come into the house
F.A.Q.: Fiquincy Ask Quesstions:- For Raandal CChalisaa
1.What will be the benefit of doing Randal Chalisa in.?
       Hello Friends Presented here is Shree Maan Randal Chalisa in Gujarati by doing this recitation daily you will have happiness and prosperity in your home. Childbirth: Do Randal Chalisa also for. In Randal it inherits happiness and prosperity.
2. When should Randal Chalisa be performed?
     Friends, if you want, you can do Randal anytime during the forty days.
But if you want the right time, take bath in the morning after 05:00 am and before 08:00 am. Which is called the best and proper time.
3. Where and how should Randal Chalisa be performed?
    In Randal Chalisa can be kept facing the temple in your house. At the time of your puja in the morning you should bathe, wear clean clothes and sit on the seat and keep the image (photo) of Bhagwati Ma Randal or Ravidev (Sun God) and Ma Randal in the temple and face the east direction.
4. How many times should Randal Chalisa be done in.?
      In Randal Chalisa lessons can be done 1 to 7 times and if there is time 9 times or 18 times. 1 time should be required.
πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™

No comments

Never Post Any Spam And Bed link.